Olika sätt att bygga sitt spö.

Olika sätt att bygga i splitcane Det har under årens lopp diskuterats om femkantiga eller sexkantiga spön är bäst. Låt oss ta ett exempel, där ett femkantigt spö jämförs med ett sexkantigt. Om arean förutsätts vara lika i båda fallen är viktskillnaden försumbar. Dämpfaktorn är ej lika, den varierar till och med var på klingan man mäter. Det femkantiga blir 2% spänstigare men påkänningen blir 1,44 gånger större. Det vanliga argumentet, att böjningen sker i limfogen på ett sexkantigt spö, är riktigt men oväsentligt. Vi har alla lärt oss att höjd betyder styvhet (jämför med en linjals bredd/höjd), men därmed inte sagt att det är en fördel med ett sexkantigt spö på "höjden" (vridet 30 grader runt sin egen axel). Om ett spö byggs på det viset kommer det att kollapsa i förtid. Enkelbyggda: är den vanligaste spötypen. Sex ribbor är vanligast. Den ryktbare Nataniel Uslan, USA, bygger femkantiga spön av fem sektioner. Även danska Pandion har femkantiga spön i sitt sortiment. Hålbyggda: vanligast hos laxspön, där man gör spöt lättare genom att ta bort den dåliga märgveden. Den är för mjuk. Hålbyggda spön uppfanns år 1933 av de amerikanska spöbyggarna och tävlingskastarna Douglas Merrick och Lew Stoner. De saluförde sina spön under namnet Winston. E C Powell har fått patent på en metod, där klingan endast är partiellt hålbyggd. Dubbelbyggda: enkelt uttryckt ett konventionellt spö instoppat i ett hålbyggt, tårta på tårta. Sådana spön blir mycket tunga men de har en otrolig spänst..