Fiskeregler

Information om fiskebestämmelser för Vänern Allt handredskapsfiske är fritt i vänern. Trollingfiske eller dragrodd är endast tillåtet på allmänt vatten d.v.s. 300 m från land eller ö större än 100 m. Vid trolling eller dragrodd får endast 10 beten användas. Minimimått finns på gös (45 cm), lax och öring (60 cm). Endast 3 laxar/öringar får fångas per dag. Lax/öring får ej ilandföras i kapat skick och måste ha klippt fettfena. Det är totalförbjudet att använda ryckfiskeredskap s.k. huggare i Vänern och det är även totalförbud att använda ryckfiske efter lake. Det är fiskeförbud i Mariestadssjön med nät och trolling (även dragrodd) från och med den 25 april till och med den 25 maj för att skydda gösen. Den som får gös på handredskap under denna tid måste släppa tillbaks den. Detta gäller även Tidan. Gränsen går vid Viksnäs, Onsösundet och Torsöbron. Gösfredningsområden finns även i Fågelviken och Börstorpsviken. Det är även motsvarande förbud för fiske med nät och trolling för att skydda Tidanöringen mellan den 15 augusti till och med den 31 oktober. Mer info om best: Sten-Gunnar Steénson tfn: 070 329 33 32