Fiskekort
100 kr per person / Dag. För medlem i klubben. Endast som behövs är en påskrift av ordförande eller Sekreterare i klubben.

Fiskekort Tidans nedre FVO

150 kr ( årskort) för medlem i fiske klubben Annars 300 kr för icke medlem.

Årskort / Dagkort finns att köpa på Circle K, Göteborgsvägen, 0501-130 33I ån Tidan simmar de vanligaste vitfiskarna men även färna och id som med fördel kan metas.
Gädda och aborre hör till vanligheterna, och till de mer udda inslagen i fiskfaunan hör den genuina tidanöringen och aspen
(båda arterna skall ovillkorligen återsättas).

I Mariestad, från bron vid Göteborgsvägen, till Marieholmsbron är allt fiske förbjudet från 1 januari - 25 maj. '
Övrig fredningstid för gösen gäller hela Tidans nedre FVO och sträcker sig från 25 april - 25 maj.
Mimimimåttet på gös är 45 cm.